Vi är Ordtillhandling! 

Med helhetssyn, kompetens och lust hjälper vi chefer och ledare att gå från ord till handling. Med vår unika kompetensmix och våra konsulters långa erfarenhet från en mångfald situationer och positioner, ger vi dig stöd i komplexa situationer.
 
 

 

 

  

Situationernas komplexitet ökar

Som chef och ledare ställs du inför många olika situationer och kraven på att du ska vara proaktiv, innovativ och ständigt tillgänglig ökar. Omvärldsförändringarna kommer snabbt och ibland överraskande. Digitaliseringen driver förändringar i en allt snabbare takt och inom flera områden kan vi räkna med paradigmskiften. Skiften som ofta inte låter sig identifieras förrän de är ett faktum.

Medan allt detta ställer dig inför växande utmaningar, ska du också formulera morgondagens mål för din verksamhet och du ska leda din organisation mot dessa mål. Samtidigt ska du klara att leda dina medarbetare på ett sätt som är anpassat efter vars och ens situation avseende mognad, kompetensnivå och krav.

 

Ordtillhandling ser helheten

Vi har förmåga att ge dig stöd i komplexa situationer. Stöd till att formulera de tankar och planer som beskriver nödvändiga förändringar, liksom stöd som tar dessa tankar och planer från ord till handling till hållbara resultat.

Vi utgår inte från standardiserade modeller över hur lösningar ska se ut. Vi använder dock våra långa, djupa och breda erfarenheter för att identifiera situationer och för att bedöma hur en optimal lösning kan se ut. Våra lösningar baseras på en helhetssyn som utgår från din vision och dina mål. Vi vet av egna erfarenheter (och från forskningen) att hur begränsad en lösning än tycks vara, så kommer implementeringen av den alltid att få påverkan på - eller kräva anpassning av - såväl medarbetare och organisation som teknik och processer.

 

Kompetens som klarar komplexa situationer

Att tillämpa en helhetssyn på komplexa situationer kräver konsulter som inte alla är stöpta i samma form och som inte alla har identiska bakgrunder och erfarenheter. Ordtillhandlings konsulter representerar istället en mångfald av erfarenheter, bakgrunder, inriktningar och kompetenser. Vår ”kompetenspalett” täcker många områden med både bredd och djup. Allt för att bistå dig med de lösningar som en alltmer komplex, digital och integrerad framtid kräver. 

 

Läs mer om oss

 

Nyheter och reflektioner

Se alla   

Ineffektivitet och slöseri i vården segrar!

2016-12-14

Försöket att minska antalet landsting och regioner från 21 till 6 st. (SOU 2016:48) har misslyckats. Enligt vissa bedömare beror det på att förslaget saknar folkligt stöd. Hur man kommit fram till det, är höljt i dunkel. Snarare är det väl lokala politiker (dock inte alla) som försvarat sina egna särintressen? Andra hävdar att de tänkta regionerna inte bildade naturliga gemenskaper. Perspektiven förefaller mycket kortsiktiga. 

E-hälsa, en miljardrullning utan nationell styrning?

2016-05-09

Sveriges försök att införa e-hälsa i en struktur som i allt väsentligt sattes år 1862 och på det sätt som det sker, riskerar enligt vår mening att bli ett fiasko. Bristen på verklig statlig styrning och prioritering är oroväckande! 

Är vi alla nyttiga idioter?

LOU i förtroendebranschen - en absurd ordning?

2016-03-11

Skulle du som är chef inom offentlig sektor anställa en strategiskt viktig resurs för din verksamhet, utan att intervjua ett urval av de sökande först? Nej, förmodligen inte. Ändå är det vad som dagligen sker i många konsultupphandlingar som följer LOU! 

Digital panik

2016-02-04

Som så ofta förr inom IT-världen ska vi nu alla bekänna oss till en ny hype. Gör vi inte det så kommer vi drabbas av olycka och förpassas till skaran av organisationer som missade paradigmskiftet. Eller ...?

Samma uppdrag men 20 olika visioner

2016-02-02

Vi återpublicerar en äldre artikel som i dessa e-hälsotider är mer aktuell än någonsin. Vem orkar hålla i taktpinnen, när ett litet land som vårt inte kan bli överens om vilken vision vi har för vår vård?

Så rätt han har, gamle Leavitt!

2015-12-20

Dr Harold Leavitt, amerikansk forskare är en av Ordtillhandlings favoriter. I tider av hög förändringstakt och komplexa samband är hans teorier mer aktuella än någonsin. Läs mer.

Personalenkäter. Nyttigt instrument eller bortkastad energi?

2015-12-10

Vår erfarenhet är att det kan vara både och. Allt beror på om och hur man parerar de fallgropar som lurar runt hörnet. Vi redogör här för fem fallgropar, utan inbördes ordning, som enligt vår erfarenhet är vanliga. Vi avslutar med en kort beskrivning av hur vi kan undvika dem. Läs mer.

Följ oss på LinkedIn

2015-12-02

Nu kan du följa oss på LinkedIn. Använd den här länken, eller klicka på Follow-knappen längst ned på våra sidor.