• Vi hjälper ledare att gå från

    ord till handling

När du och din verksamhet utmanas av omgivningens allt snabbare förändring
och du känner att det vore bra med ett externt stöd.

Kontakta då oss så kan vi diskutera er situation
och tillsammans hitta era mål och aktiviteter.

Vi är en grupp seniora och pragmatiska personer med lång erfarenhet
av förändringsledning och vi hjälper dig att landa dina förändringar på riktigt!

Kontakta oss

Referenser

Hur vi jobbar

Allt förändringsarbete påverkar faktorerna:

Personer, dvs de anställda i verksamheten. Inte bara vilka befattningar de representerar, utan också deras roller, kompetenser, kunskap, effektivitet och produktivitet.
Teknik, dvs de hjälpmedel som hjälper medarbetarna att utföra sina uppgifter.
Struktur, dvs hierarkier, relationer, kommunikationsmönster och samordning mellan olika organisatoriska enheter och nivåer.
Uppgift, dvs vad som görs och vilka mål man strävar efter att uppnå.

Även om ett uppdrag har fokus på enbart en av faktorerna, vet vi att samtliga måste beaktas för att resultatet ska bli bra. Vår kompetens är sammansatt med det i åtanke.

Vill du bli en del av Ordtillhandling

Är du ensam konsult eller ensamkonsult?

(Eller känner du någon som är det?)

Jobbar du inom ”förtroendebranschen” med uppdrag inom management och känner att du begränsas av att arbeta som ensamkonsult? Begränsningar i form av vilka uppdrag du kan ta? Begränsningar pga din sårbarhet? Begränsningar genom att vara ensam i uppdrag? Saknar du kollegor med vilka du kan samverka både konkret i uppdrag och genom löpande kompetensutbyte mm? Saknar du den stimulans som det innebär att regelbundet träffa kollegor och diskutera uppdrag, utvecklingsmöjligheter mm?

Då kanske Ordtillhandling Affärsstyrning AB har något att erbjuda dig! Tipsa gärna en kollega också!

Välkommen att läsa mer under JOBBA MED OSS

Kontakta oss

Våra reflektioner

Se alla våra Reflektioner

Ibland säger en bild mer än...

2018-05-01 14:00:00

... oberoende av situation så går vi från ord till handling!...

Läs mer >>

Ledningssystem eller ledningssystem?

2018-04-23 06:00:00

Många talar om ledningssystem, men vet man alltid vad som menas? Ledningssystem för beslutsstöd Den som varit med några år kommer nog ihåg hypen runt ledningssystem med begrepp som Beslutsstödssystem, Executive Information System(EIS), Informatio...

Läs mer >>

Vinst är ett uselt verksamhetsmål!

2018-03-25 10:00:00

Påståendet får väl många att himla med ögonen? Vinsten är det enda som gäller tycker många (flertalet?) styrelser och företagsledare och det formuleras ofta i termer av att ge aktieägarna största möjliga avkastning. Eller som många riskkapit...

Läs mer >>

Pengar, hälsa och lycka

2018-03-06 12:00:00

Trots enorma framsteg vad avser materiell standard, köpkraft, bättre arbetsmiljö, kortare arbetstid, bättre hälsa, ökad livslängd och större bekvämlighet upplevde genomsnittspersonen i rika länder i Västeuropa, Nordamerika och Japan inte någon...

Läs mer >>

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.