• Vi hjälper dig
    att gå från ord till handling

När du och din verksamhet utmanas av omgivningens allt snabbare förändring
och du känner att det vore bra med ett externt stöd.

Kontakta då oss så kan vi diskutera er situation
och tillsammans hitta era mål och aktiviteter.

Vi är en grupp seniora och pragmatiska personer med lång erfarenhet
av förändringsledning och vi hjälper dig att landa dina förändringar på riktigt!

Kontakta oss

Referenser

Hur vi jobbar

Allt förändringsarbete påverkar faktorerna:

Personer, dvs de anställda i verksamheten. Inte bara vilka befattningar de representerar, utan också deras roller, kompetenser, kunskap, effektivitet och produktivitet.
Teknik, dvs de hjälpmedel som hjälper medarbetarna att utföra sina uppgifter.
Struktur, dvs hierarkier, relationer, kommunikationsmönster och samordning mellan olika organisatoriska enheter och nivåer.
Uppgift, dvs vad som görs och vilka mål man strävar efter att uppnå.

Även om ett uppdrag har fokus på enbart en av faktorerna, vet vi att samtliga måste beaktas för att resultatet ska bli bra. Vår kompetens är sammansatt med det i åtanke.

Vill du bli en del av Ordtillhandling

Är du intresserad av att jobba med oss så kontakta Anders Arvidson. Då får du bl.a. en beskrivning av vår unika affärsmodell.

Kontakta oss

Våra reflektioner

Se alla våra Reflektioner

Slösar Sveriges sjukvårdspolitik(er) bort en försvarsbudget varje år?

2017-02-20 12:00:00

De samlade kostnaderna för Sveriges landsting 2015 var ca 310 miljarder kronor. Ungefär 90 % av beloppet avser hälso- och sjukvård, dvs. ca 280 miljarder kronor. Vi lär nu ha sämst kostnadseffektivitet i Norden och flera andra europeiska länder! De...

Läs mer >>

Ineffektivitet och slöseri i vården segrar!

2016-12-14 15:00:00

Utebliven regionombildning Försöket att minska antalet landsting och regioner från 21 till 6 st. (SOU 2016:48) har misslyckats. Enligt vissa bedömare beror det på att förslaget saknar folkligt stöd. Hur man kommit fram till det, är höljt i dunke...

Läs mer >>

Den felriktade handlingskraften

2016-12-14 14:00:00

Enligt en undersökning från KMPG anser bara ca 8 % av 58 medelstora och stora svenska företag att de är framgångsrika i sitt projektarbete och når sina mål. Brist på kommunikation och prioritering uppges ligga bakom. Ett av de viktigaste verktyge...

Läs mer >>

Styrgruppsmötet som en rättegång

2016-12-14 13:00:00

Styrgruppsmöten drivs som en rättegång. Istället för att styra projektet med öppna frågor, anser styrgruppen att projektledaren är på styrgruppsmötet för att förhöras och inte sällan kritiseras, ofta på detaljnivå. Styrgruppsmedlemmarna a...

Läs mer >>

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.