• Vi hjälper ledare att gå från

    ord till handling

När du och din verksamhet utmanas av omgivningens allt snabbare förändring
och du känner att det vore bra med ett externt stöd.

Kontakta då oss så kan vi diskutera er situation
och tillsammans hitta era mål och aktiviteter.

Vi är en grupp seniora och pragmatiska personer med lång erfarenhet
av förändringsledning och vi hjälper dig att landa dina förändringar på riktigt!

Kontakta oss

Referenser

Hur vi jobbar

Allt förändringsarbete påverkar faktorerna:

Personer, dvs de anställda i verksamheten. Inte bara vilka befattningar de representerar, utan också deras roller, kompetenser, kunskap, effektivitet och produktivitet.
Teknik, dvs de hjälpmedel som hjälper medarbetarna att utföra sina uppgifter.
Struktur, dvs hierarkier, relationer, kommunikationsmönster och samordning mellan olika organisatoriska enheter och nivåer.
Uppgift, dvs vad som görs och vilka mål man strävar efter att uppnå.

Även om ett uppdrag har fokus på enbart en av faktorerna, vet vi att samtliga måste beaktas för att resultatet ska bli bra. Vår kompetens är sammansatt med det i åtanke.

Vill du bli en del av Ordtillhandling

Är du ensam konsult eller ensamkonsult?

(Eller känner du någon som är det?)

Jobbar du inom ”förtroendebranschen” med uppdrag inom management och känner att du begränsas av att arbeta som ensamkonsult? Begränsningar i form av vilka uppdrag du kan ta? Begränsningar pga din sårbarhet? Begränsningar genom att vara ensam i uppdrag? Saknar du kollegor med vilka du kan samverka både konkret i uppdrag och genom löpande kompetensutbyte mm? Saknar du den stimulans som det innebär att regelbundet träffa kollegor och diskutera uppdrag, utvecklingsmöjligheter mm?

Då kanske Ordtillhandling Affärsstyrning AB har något att erbjuda dig! Tipsa gärna en kollega också!

Välkommen att läsa mer under JOBBA MED OSS

Kontakta oss

Våra reflektioner

Se alla våra Reflektioner

Antagande och självgodhet

2018-02-13 18:00:00

Vi har i våra reflektioner ibland ondgjort oss över det enorma slöseriet med offentliga medel, bland annat inom sjukvården. Detta slöseri kan man dock uppleva inom många områden och det finns anledning att fråga sig varför det sker.  I många f...

Läs mer >>

Ibland säger en bild mer än...

2018-01-30 11:00:00

... oberoende av situation så går vi från ord till handling!...

Läs mer >>

Se till att projektet går i mål

2018-01-19 12:00:00

Alltför många projekt kör i diket av allt för triviala skäl. Vill man, kan man kanske se något positivt i att det i alla fall är ganska enkelt att rätta till en del av de brister som ligger bakom haverierna. Här kommer ett bidrag i kampen för b...

Läs mer >>

När kursen var slut blev allt som förrut

2017-12-05 16:00:00

Vi är många som anmält oss frivilligt till kurser i ledarskap eller gått sådana eftersom ledningen i vår verksamhet bestämt att alla chefer ska bli bättre ledare. Kursdagarna var ofta stimulerande, kursledarna var kunniga och underhållande. Viss...

Läs mer >>

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.